Metode

Metode

Gestalt Psykoterapi er en terapiform, der arbejder i et dialogisk felt, hvor nu’et og den kontakt der skabes mellem terapeut og klient er grundlæggende faktorer. Der arbejdes med at skabe en opmærksomhed omkring egne mønstre og reaktioner ved at gøre det ubevidste bevidst og dermed muliggøre valget til at handle anderledes, men også opdage nye potentialer.

Der arbejdes med både hvordan du skaber nærvær, men også hvordan du undgår nærværet og kontakten med andre mennesker specielt i svære situationer. Og samtidig undersøger du, hvordan du påvirker dine omgivelser og hvordan dine omgivelser påvirker dig. Det personlige ansvar er i fokus i forhold til, at det kun er dig selv, der kan ændre på den eksisterende tilstand – her er valget er essentielt.

Arbejdet vil indimellem gå tilbage til uafsluttede hændelser i dit liv, som ikke er blevet bearbejdet nok til, at du kan komme videre i dit liv uden at de forstyrrer - som at de sidder fast i systemet og dukker op som uhensigtsmæssige mønstre og udvikler sig til forsvarsmekanismer.

Gestalt Psykoterapien har sine rødder i 7 forskellige retninger:
Eksistentialisme
Psykoanalysen
Felt teori
Psykodrama
Gestalt psykologi
Zen (spirituelle)
Bioenergetik (kroppen)

De fire grundsten:
Awareness
Kontakt
Her & nu
Ansvarlighed

sten-vandskov