Tilknytning og nære relationer

Problematikker med tilknytning og nære relationer

Det kan være svært at være i nære relationer og knytte sig til andre. Ofte har det noget at gøre med, hvad du har lært, da du voksede op eller sagt på en anden måde - hvad du ikke har nået at lære endnu.

Det kan blandt andet handle om følelsesmæssige svigt, manglende tillid til dig selv (selvværd) og andre og omsorgsvigt, som gør at det er svært at indgå i sociale sammenhænge. Måske du er adopteret, måske du er vokset op i et hjem med en forældre, der var følelsesmæssigt ustabil i form af alkohol, vold eller andet eller måske er det bare svært i sociale relationer uden du ved hvorfor.

Med den bagage du nu har med dig, kan det være svær at få hverdagen til at fungere, fordi det påvirker dine handlemåder i en sådan grad, at det fylder alt for meget og styrer dit liv i en negativ retning.

Du kan gennem terapien ændre på dine mønstre og arbejde med roden til problematikkerne, så du bedre kan fungere i hverdagen og være i stand til at knytte tætte relationer.

 

8ueuvwa-tk-i-m-priscillahaender