Spørgsmål & svar

Spørgsmål og svar ofte stillet i forbindelse med konsultationer

sten-vand3

Hvad er forskellen på psykoterapeuter, psykologer og psykiatere?

Svar: 

Alle tre faggrupper beskæftiger sig med menneskets mentale sundhed og hjælper folk med at få det bedre psykisk nedenfor er overordnet beskrevet forskellene:

Psykoterapeuter
… tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten. Psykoterapeuter adskiller sig fra psykologer på særligt tre områder:

  • Psykoterapeuter har i deres uddannelse gennemgået egenterapi og personlig udvikling, da psykoterapeutens vigtigste værktøj er hans eller hendes egen person, og derfor et krav at have afprøvet psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærket dem egen krop.
  • Psykoterapeuter har taget en fireårig deltidsuddannelse fra et privat psykoterapeutisk uddannelsessted
  • Psykoterapeuter uddannes ikke til at tackle svære sindslidelser eller stille kliniske diagnoser, men uddannes til at hjælpe mennesker med psykiske og personlige udfordringer, såsom sorg, kriser, stress eller angst.

Psykologer
… tager også udgangspunkt i samtalen, men er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Psykologen har en universitetsuddannelse i psykologi og eventuelt specialer inden for én eller flere psykologiske retninger. Vægten i psykologuddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder. Psykologer kan – i modsætning til psykiateren – ikke udskrive medicin til patienten. Der er intet krav i uddannelsen om, at psykologen skal have gået i egenterapi.

Psykiatere
… er læger med en specialuddannelse i psykiatri. Mange er specialiserede inden for et særligt område af psykiske sygdomme, og en del psykiatere benytter også psykoterapeutiske metoder i deres samtaler med patienterne. Psykiateren kan udskrive medicin til patienten. Derfor arbejder psykiatere ofte med personer med svære psykiske lidelser som for eksempel skizofreni, psykoser og personlighedsforstyrrelser, hvor medicinsk behandling er nødvendig.

Hvad går psykoterapi ud på?

Svar: 

Psykoterapi er samtaleterapi. Der er forskellige grene inden for psykoterapien, og alle psykoterapeuter har deres egne specialer og ekspertområder. Det er dog fælles for al psykoterapi, at den ved hjælp af samtaler fokuserer på først at identificere og derefter at ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne. Fokus er altså på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man for eksempel bliver stresset, er trist eller føler angst.

Med andre ord handler psykoterapi om at støtte og hjælpe mennesker med at få indsigt i og forstå deres psykiske problemer for derefter at give dem de værktøjer, de har brug for, til at fungere bedre i hverdagen og få en højere livskvalitet.

 

Hvem kan gå til psykoterapeut?

Svar:

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Det kan være, at de slås med angst, OCD (tvangstanker), depression, stress, mindreværd, generthed eller mobning. De kan også have haft en traumatisk oplevelse, befinde sig i en krise eller af andre årsager have brug for hjælp til at komme videre i livet.

Psykoterapeuter hjælper også mennesker, der ikke er i krise, men som vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt.

Hvor lang tid skal man gå i terapi?

Svar:

For nogle går processen hurtigere end for andre, og behandlingens længde afhænger altid af det enkelte menneske. For nogle er et par møder med en psykoterapeut nok, andre har behov for et længere forløb.

Hvorfor vælge en Psykoterapeut MPF?

Svar:

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel. Alle kan – uanset om de har en uddannelse eller ej – sætte et skilt på døren og tage imod klienter, fordi staten ikke har fastsat regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut.

Derfor er psykoterapeutens medlemsskab i Dansk Psykoterapeutforening et kvalitetsstempel og din garanti for, at terapeuten har tilstrækkelig uddannelse og erfaring. Medlemmerne har mindst fire års psykoterapeutisk uddannelse bag sig og lever op til en række kriterier om grunduddannelse og erhvervserfaring.

Derfor må de kalde sig Psykoterapeut MPF – og den titel er din garanti for, at terapeuten har kompetencerne til at hjælpe dig videre.

Kan man få en lægehenvisning med offentligt tilskud til en psykoterapeut?

Svar:

Nej, det er i dag ikke muligt at få en lægehenvisning med offentligt tilskud til behandling hos en psykoterapeut.

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, kan du muligvis få tilskud til din behandling. Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.