Gruppeterapi

Hvorfor gruppeterapi og hvad er det?

Du er ikke alene! Du vil opdage, at der er mange andre, der har lignende dilemmaer og problematikker. Du kan få større indsigt i dig selv gennem andre og sammen med andre...

I gruppen sidder vi på stole i en rundkreds. Metoden at arbejde på varierer afhængig af situationen, det kan være fælles øvelser, individuelle øvelser, reflekterende team, tema dialoger eller korte individuelle terapeutiske sessioner og hele tiden med fokus på, hvad der sker i nu'et i gruppen og i den enkelte.

Gruppens størrelse kan variere mellem 5-15 personer og have 1-2 terapeuter tilknyttet alt efter størrelsen. Grupper kan være samlet efter forskellige temaer køn, specifikke problematikker, alder, personlig udvikling, par osv. Et forløb kan variere i forhold til antallet af møder, og der kan forekomme en hel samlet internatweekend i forløbet.

Det er et fortroligt rum, hvor gruppen sammen vil opbygge tillid. Du vil få mulighed for at øve dig i at gå nye veje - altså trygt afprøve anden adfærd end den du plejer sammen med en gruppe mennesker, der i fællesskab skaber et reflekterende rum.

Grupper i dag: (kontakt Kia Karrebæk for nærmere info)

gruppe-terapi

acokGiGHRWexNTXOFQw8_Store Mosse Nationalpark-10